پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت بحرین چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور بحرین (Bahrain) طبق آمار 753000 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جمعیت بحرین) (جمعیت بحرین چند نفر است) (جمعيت بحرين) (جمعیت کشور بحرین) (تعداد جمعیت بحرین) (بحرین جمعیت) (جمعيت كشور بحرين) (جمعیت بحر ین) () (جمعیت بهرین) (جمعیت بحرین ) (تعداد جمعیت کشور بحرین) (تعداد جمعيت بحرين) (جمعيت كشوربحرين) (جمعیت یمن چند نفر است)