پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سلام اگر لطف کنید به علت مسافرتی که میخواهم به چابهار  داشته باشم، کمی از چابهار بگویید.
آب و هوا، مردم، خصوصیات منطقه، امنیت، و ... .
لطفا هم خوبیها را ذکر کنیدو هم بدیهارااولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده