پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


سهام شناور آزاد شرکت‌هابه چه معنی است؟

1 پاسخ 1

منظور از سهام شناور آزاد مقدار سهمی است که انتظار می‌رود در آینده نزدیک، قابل معامله باشد. یعنی در مالکیت دارندگانی است که آماده‌اند در صورت پیشنهاد قیمت مناسب از سوی خریداران آن را برای فروش ارائه کنند.من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(معنی سهام شناور) (سهام شناور) (منظور از سهام شناور) (سهام شناور آزاد) (سهم شناور آزاد) (مفهوم سهام شناور) (معنای سهام شناور) () (سهام شناور+معني)