پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


افزایش سرمایه چیست؟

1 پاسخ 1

هر گاه شرکت برای توسعة فعالیت‌های خود به منابع مالی جدید نیاز داشته باشد، با پیشنهاد هیئت مدیره، سهامداران شرکت افزایش سرمایه را در جلسة مجمع عمومی فوق‌العاده مورد بررسی و رأی‌گیری قرار می‌دهند تا سرمایة شرکت به میزان مورد نظر افزایش یابد.من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(افزایش سرمایه چیست) (سرمایه چیست) (افزايش سرمايه چيست) (افزایش سرمایه چیست؟) (سرمایه چیست؟) (سرمايه چيست) (افزایش+سرمایه+چیست) (در افزایش سرمایه از محل اندوخته کدام گزینه صحیح می‌باشد)