پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


روند و مراجل فیلتر شدن یک سایت در ایران چگونه و برچه مبنایی هست ؟

1 پاسخ 1

شما با ارسال یک شکایت نامه عادی به آدرس filter@dci.ir تیم بررسی را از وجود عوامل نا مناسب در هر سایت آگاه می سازید و تیم بررسی پس از تایید شکایت شما آن سایت را فیلتر می کنندمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فیلتر کردن یک سایت)