پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


برای بهتر شدن پرسشکده چه پیشنهادی دارید؟

1 پاسخ 1

لازم است سوالها در دسته بندیهای منظم قرار گیرد مانند yahoo answer
عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()