پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


با اعتبار هدیه چه کارهایی می توانم انجام دهم؟

1 پاسخ 1

میتونی اونو با دوستت شریک بشی واز این شارژ لذت خودرو ببرید.من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()