پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان واران چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان واران 866432 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان واران باید ابتدا 0866432 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در واران زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0866432123456 را وارد نمایید. شهرستان واران از توابع استان مرکزی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده