پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نهرمیان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نهرمیان 862427 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نهرمیان باید ابتدا 0862427 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نهرمیان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0862427123456 را وارد نمایید. شهرستان نهرمیان از توابع استان مرکزی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده