پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت اتریش چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور اتریش (Austria) طبق آمار 8361000 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جمعیت اتریش) () (تعداد جمعیت اتریش) (امار جمعیت اتریش) (امار جمعیتی اتریش)