پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نراق چند است؟

2 پاسخ 2

پیش شماره شهرستان نراق 866446 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نراق باید ابتدا 0866446 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نراق زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0866446123456 را وارد نمایید. شهرستان نراق از توابع استان مرکزی می باشد.
پیش شماره این شهر 0864 می باشد و بعد از ان شماره منظور را باید بگیرید مثلا اگر دانشگاه ازاد اسلامی واحد نراق را می خواهید که شماره اش 4462450 می باشد با این فرض باید 8644462450 را بگیرید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره 0864) (0864 کد کجاست) (کد 0864) (کد 0864 کجاست) (0864 پیش شماره کجاست) (0864 کد کدام شهر است) () (کد شهرستان 0864) (کد شهری 0864) (کد تلفن 0864) (کد 0864 برای کجاست) (کد شهر 0864) (کد 0864 مال کجاست) (0864کد کدام شهر است) (پیش شماره نراق) (0864کد تلفن)