پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کدامیک از موارد زیر جزء وظایف سازمان بورس می‌باشد؟
الف. تهیه آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا و ارائهٔ صورت‌های مالی و گزارش‌های ادواری در مورد عملکرد «سازمان» و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به «شورا»
ب. اتخاذ تدابیر ضروری وانجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سازمان بورس در بازار اوراق بهادار

ج. نظارت بر سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در «بورس»
د. مجوز تأسیس شرکت بورس و شرکت‌های تأمین سرمایه

2 پاسخ 2

اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سهامداران جزء و سازمان بورس در بازار اوراق بهادار
ب. اتخاذ تدابیر ضروری وانجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سازمان بورس در بازار اوراق بهادار


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(وظایف سازمان بورس) (کدامیک از موارد زیر جزء وظایف سازمان بورس می‌باشد؟) (کدامیک از موارد زیر جزء وظایف سازمان بورس می باشد؟) (کدامیک از موارد زیر جزء وظایف سازمان بورس می‌باشد) (وظایف بورس) (وظیفه سازمان بورس) (كدام يك از موارد سازمان بورس مي باشد) (کدامیک از موارد زیر جزء وظایف سازمان بورس) (بورس)