پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نخجیروان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نخجیروان 866336 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نخجیروان باید ابتدا 0866336 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نخجیروان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0866336123456 را وارد نمایید. شهرستان نخجیروان از توابع استان مرکزی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نخجيروان)