پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان موچان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان موچان 862487 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان موچان باید ابتدا 0862487 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در موچان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0862487123456 را وارد نمایید. شهرستان موچان از توابع استان مرکزی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()