پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جمعیت استرالیا چند نفر است؟

1 پاسخ 1

کشور استرالیا (Australia) طبق آمار 20743000 نفر جمعیت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جمعیت استرالیا) (جمعيت استراليا) (جمعیت کشور استرالیا) (تعداد جمعیت استرالیا) (جمعيت كشور استراليا) (تعداد جمعیت کشور استرالیا) () (جمیعت استرالیا) (جمعیت استرلیا) ( جمعیت استرالیا) (امار جعمیت استرالیا) (تعداد جمعيت استراليا)