پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان مشهداردهال چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان مشهداردهال 866436 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مشهداردهال باید ابتدا 0866436 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در مشهداردهال زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0866436123456 را وارد نمایید. شهرستان مشهداردهال از توابع استان مرکزی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره مشهد اردهال) (کد تلفن مشهد اردهال) () (مخابرات مشهد اردهال)