پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان مجتمع/قطران چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان مجتمع/قطران 862571 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان مجتمع/قطران باید ابتدا 0862571 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در مجتمع/قطران زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0862571123456 را وارد نمایید. شهرستان مجتمع/قطران از توابع استان مرکزی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده