پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


porseshkadeh یا porseshkade ؟

1 پاسخ 1

دامنه ثبت شده برای پرسشکده porseshkadeh می باشد. البته اگر حرف h آخر آن را تایپ نکنید گوگل سایت پرسشکده را به شما پیشنهاد خواهد داد.

معمولا نام های فارسی که به حرف ه ختم می شوند، وقتی به انگلیسی نوشته می شوند حرف h به انتهای آنها اضافه می شود. البته این قاعده همیشه برقرار نیست.

پرسشکده
porseshkadeh
porseshkade


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(porseshkade) () (www.porseshkadeh.com) (سایت پرسشکده)