پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان لکان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان لکان 866225 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان لکان باید ابتدا 0866225 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در لکان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0866225123456 را وارد نمایید. شهرستان لکان از توابع استان مرکزی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده