پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


می خواستم بدانم آیا این درست است که هر کس گوشش صدا داد یعنی کسی آن را غیبت کرده است؟

3 پاسخ 3

سلام تا الان هیچگونه حدیث دینی یا سند علمی برای این حرف پیدانشده وکاملا خرفه هست 
این گونه سخنان عوامانه و بی اساس است و از نظر عقل و شرع و علم از جمله ی خرافات است و هیچ پایه و اساسی ندارد و نباید عمر و وقت ارزشمند را که سرمایه حیات ابدی و سعادت جاوید است و با آن می توان به قله های رفیع علمی و معنوی رسید صرف این گونه مطالب نمود .

برگرفته از پرسمان
این حرف از عقل به دور است و بیشتر جنبه ی خرافاتی دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده