پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان کرهرود چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان کرهرود 861273 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان کرهرود باید ابتدا 0861273 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در کرهرود زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0861273123456 را وارد نمایید. شهرستان کرهرود از توابع استان مرکزی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهرستان کرهرود)