پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور کامرون چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت کامرون (Cameroon) یاوندی (Yaoundé) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت کامرون) (مرکز کامرون) (نام پایتخت کامرون) (مرکز کامرون کجاست) (مرکزکامرون) (پايتخت كامرون) (پایتخت کشور کامرون) (پایتخت کامرون کجاست) () (پایتخت کامرون ) (کشور کامرون) (مركز كامرون) (مركز كامرون كجاست) (مرکز کامرون) (مرکز کشور کامرون) (پایتخت کامرون پرسشکده) (پایتخت کامرون) (مرکز کامرون ) (پایتخت کشورکامرون) (مركزكامرون) (پايتخت کامرون) (پايتخت كشور كامرون) (نام مرکز کامرون) (پایتختکامرون) (کشورکامرون) (پایتخت کامرون چیست) ("پایتخت کامرون") (بايتخت كامرون) (نام پایتخت کامرون) (کشور کامرون کجاست) (پایتخت آرژانتین چه نام دارد) (پایتخت كامرون) (پای تخت کامرون) (نام مرکزکامرون) (پایتخت کشور کامرون کجاست؟) (پایتخت کامرون چه نام دارد) (پایتخت کامرون در حل جدول) (پایتخت‌کامرون) (کامرون کجاست) (پایتخت کامرون ) (پا یتخت کامرون) (مرکزکامرون) (مرکز کامرون ) (نام مركز كامرون) (مرکز+کامرون) (کامرون) (نام پايتخت كامرون)