پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان غینرجه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان غینرجه 862585 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان غینرجه باید ابتدا 0862585 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در غینرجه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0862585123456 را وارد نمایید. شهرستان غینرجه از توابع استان مرکزی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده