پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

آیا اگر به تصاویر مبتذل در اینترنت نگاه بکنی ولی قصد خروج منی نداشته باشی اما باز هم منی از من خارج شود باز هم استمنا محسوب می شود؟

2 پاسخ 2

نگاه به تصاویر مبتذل و محرک حرام است و اگر به طور اتفاق از شخص منی خارج شود استمنا محسوب نمی شود لذا روزه او باطل نمی شود ولی در صورت خروج منی باید غسل جنابت انجام دهد .

برگرفته از پرسمان
تحریک عمدی حرام چه با دست باشه چه با چشم و چه حتی با شنیدن حکم استمنا رو داره


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(منی) (تصاویر)