پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرک/مهاجران چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرک/مهاجران 862462 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرک/مهاجران باید ابتدا 0862462 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرک/مهاجران زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0862462123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرک/مهاجران از توابع استان مرکزی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهرک مهاجران) ()