پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرصنعتی/فرمهین چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرصنعتی/فرمهین 862677 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرصنعتی/فرمهین باید ابتدا 0862677 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرصنعتی/فرمهین زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0862677123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرصنعتی/فرمهین از توابع استان مرکزی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده