پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهرصنعتی/ایبک آباد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهرصنعتی/ایبک آباد 862342 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهرصنعتی/ایبک آباد باید ابتدا 0862342 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهرصنعتی/ایبک آباد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0862342123456 را وارد نمایید. شهرستان شهرصنعتی/ایبک آباد از توابع استان مرکزی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده