پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان شهراب چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان شهراب 862626 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان شهراب باید ابتدا 0862626 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در شهراب زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0862626123456 را وارد نمایید. شهرستان شهراب از توابع استان مرکزی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شهراب)