پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

من نامزد دارم و آدمی هستم که خیلی زود تحریک می شوم حتی پشت تلفن، نامزدم قربون صدقم بره من ... می شم و این مشکلی شده واسه نماز خوندنم یعنی من روزانه 10 بار می‏رم حموم واسه همین مجبورم ارتباط احساسی با شوهرم نداشته باشم ولی اون شاکی می شه من چی کار کنم؟

1 پاسخ 1

بسیار بعید به نظر می رسد که شما با صحبت کردن با همسر خود جنب شده باشید. مایع سفید رنگی که با تحریک مختصر از انسان خارج می شود، مذی نام دارد. این مایع پاک است و باعث جنابت نمی شود. احتمالا شما در اثر ندانستن مسئله خیال کرده اید که جنب می شوید و دائم به حمام رفته و غسل کرده اید، در حالی که به احتمال قوی اصلا جنب نبوده اید.
رطوبت‏هایى که غالبا هنگام برانگیختگى مختصر جنسى مانند فکر مختصر و دیدن برخی صحنه های محرک فیلم ها قبل از رسیدن به ارگاسم خارج مى‏شود پاک است .
در این جا ذکر یک قاعده کلى نیز مفید است و آن اینکه تا زمانى که یقین به خروج منى و یا رسیدن به آن حالت نهایى نباشد حکم جنابت جارى نمى‏گردد. بنابراین به مجرد اینکه رطوبتى از بدن خارج شد و یا هیجانى در بدن به وجود آمد جنابت حاصل نشده است.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

( تحریک می شوم)