پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان سرسختی سفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان سرسختی سفلی 862456 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان سرسختی سفلی باید ابتدا 0862456 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در سرسختی سفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0862456123456 را وارد نمایید. شهرستان سرسختی سفلی از توابع استان مرکزی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سرسختی سفلی)