پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان ساوه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان ساوه 255 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان ساوه باید ابتدا 0255 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در ساوه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0255123456 را وارد نمایید. شهرستان ساوه از توابع استان مرکزی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره ساوه) (کد ساوه) (کد شهرستان ساوه) (کد تلفن ساوه) (کد شهر ساوه) (پیش شماره شهرستان ساوه) (شماره تلفن ساوه) (کدساوه) (پيش شماره ساوه) (کد جدید ساوه) (پیش شماره شهر ساوه) (پیش شماره 255) (كد ساوه) () (کد جدید شهر ساوه) (ساوه) (کد تلفن شهرستان ساوه) (کد تلفن شهر ساوه) (پیش شماره تلفن ساوه) (پیش شماره ساوه ) (كد شهرستان ساوه) (پیش شماره جدید ساوه) (پیش شماره موبایل ساوه) (كد شهر ساوه) (پیش کد ساوه) (پیش شماره های ساوه) (کدشهرستان ساوه) (کد ساوه ) (کدساوه) (کد ساوه) (كدساوه) (پیش شماره ی ساوه) (پيش شماره ساوه ) (پیش شماره 0255)