پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


دیدن عکس های محرک چه حکمی دارد؟

1 پاسخ 1

T}نظر همه مراجع:{T نگاه به زنان غیر مسلمان اگر بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام باشد؛ تنها نگاه به جاهایى از بدنشان که معمولاً آن را نمى‏پوشانند، جایز است.V}توضیح‏المسائل مراجع، م‏2434؛ امام خمینى، تحریرالوسیله، ج‏2، (النکاح)، م‏27؛ آیت اللّه نورى، توضیح‏المسائل م، 2430؛ آیت اللّه مکارم، تعلیقات
على‏العروه، (النکاح)، م‏27؛ آیت اللّه وحید، توضیح‏المسائل م، 2443؛ دفتر آیت اللّه خامنه‏اى.{V
نگاه به فیلم و عکس زنان عریان غیر مسلمان:
T}آیات عظام امام، تبریزى، خامنه‏اى، سیستانى، فاضل و وحید:{T اگر با قصد لذت باشد، حرام است و بنابر احتیاط واجب بدون قصد لذت و ترس افتادن به حرام نیز جایز نیست.V}آیت‏الله سیستانى، تعلیقات على‏العروه، (احکام التخلى)، م‏2 و Sistani.org، (تصویر)، س‏1 و 2؛ آیت‏الله تبریزى، صراطالنجاه، ج‏3، س‏778؛ آیت‏الله خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س‏1314؛ آیت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج‏1، س‏1731، و تعلیقات على‏العروه، ج‏1، (احکام التخلى)، م‏2؛ امام، تعلیقات على‏العروه، (احکام التخلى)، م‏2؛ دفتر آیت‏الله وحید.{V
T}آیات عظام بهجت، صافى، مکارم و نورى:{T نگاه به آنها جایز نیست؛ هر چند بدون قصد لذت باشد.V}آیت‏الله مکارم، استفتاءات، ج‏2، س‏1033، تعلیقات على‏العروه، (احکام التخلى)، م‏2؛ آیت‏الله صافى، جامع‏الاحکام، ج‏2، س‏1707؛ آیت‏الله نورى، التعلیقات على‏العروه، (احکام التخلى)، م‏2؛ دفتر آیت‏الله بهجت.{V

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دیدن عکس مبتذل چه حکمی دارد) (دیدن تصاویر محرک) (دیدن عکس چه حکمی دارد) (عکسهای محرک)