پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان راونج چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان راونج 866442 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان راونج باید ابتدا 0866442 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در راونج زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0866442123456 را وارد نمایید. شهرستان راونج از توابع استان مرکزی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(راونج)