پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دودهک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دودهک 866448 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دودهک باید ابتدا 0866448 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دودهک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0866448123456 را وارد نمایید. شهرستان دودهک از توابع استان مرکزی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()