پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دهسد چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دهسد 862573 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دهسد باید ابتدا 0862573 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دهسد زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0862573123456 را وارد نمایید. شهرستان دهسد از توابع استان مرکزی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(دهسد)