پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دفاترمخابراتی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دفاترمخابراتی 862322 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دفاترمخابراتی باید ابتدا 0862322 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دفاترمخابراتی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0862322123456 را وارد نمایید. شهرستان دفاترمخابراتی از توابع استان مرکزی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده