پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان دستجان چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان دستجان 862667 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان دستجان باید ابتدا 0862667 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در دستجان زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0862667123456 را وارد نمایید. شهرستان دستجان از توابع استان مرکزی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده