پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

منی به چه معناست؟ چگونه می توان آن را تشخیص داد؟ حکم آن در خانم ها و آقایان چگونه است؟

1 پاسخ 1منى، به مایع غلیظى گفته مى‏شود که از غدد تناسلى مرد، به وسیله نزدیکى یا احتلام و یا استمنا بیرون مى‏آید. خروج منى در زن و مرد تفاوت دارد

برای تشخیص منی و گرفتن پاسخ خود به پرسش و پاسخ های ذیل توجه کنید:
راه‏هاى تشخیص جنابت چیست ؟

T}همه مراجع:{T به دو چیز انسان جنب مى‏شود: 1. آمیزش جنسى به مقدار دخول نسبت به مرد و زن . 2. بیرون آمدن منى، چه در خواب باشد یا بیدارى، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بى شهوت، با اختیار باشد یا بى‏اختیار.V}توضیح المسائل مراجع، م 345؛ آیت‏الله وحید، توضیح المسائل، م 351 ؛ آیت‏الله نورى، توضیح المسائل، م 346 و آیت‏الله خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، احکام غسل جنابت.{V

وذى، مذى و ودى را توضیح دهید؟

T}همه مراجع:{T «مذى» به آبى گویند که گاه بعد از ملاعبه و بازى کردن با همسر بیرون مى‏آید. «وذى» به آبى گویند که گاه بعد از منى بیرون مى‏آید. «ودى» به آبى گویند که گاه بعد از بول بیرون مى‏آید و کمى سفید و چسبنده است. همه این آب‏ها در صورتى که مجرا آلوده به بول و منى نباشد، پاک است.V}توضیح المسائل مراجع، م 73 و 348؛ العروه الوثقى، ج 1، مستحبات غسل الجنابه، م 2 و 3؛ آیت‏الله نورى، توضیح المسائل، م 349 و 73؛ آیت‏الله وحید، توضیح المسائل، م 74 و 354 و دفتر آیت‏الله خامنه‏اى.{V T}تبصره.{T فایده استبرا از بول این است که اگر آب مشکوکى بعد از آن خارج شود، پاک است و وضو را هم باطل نمى‏کند؛ اما اگر استبرا نکرده، باید وضو را اعاده کند و محل را بشوید. فایده استبرا از منى این است که اگر رطوبت مشکوکى از او خارج شود و نداند منى است یا یکى از آب‏هاى پاک، غسل ندارد و اگر استبرا نکند و احتمال دهد ذرات منى در مجرا باقى بوده و همراه بول یا رطوبت دیگرى خارج شده، باید دوباره غسل کند.


راه تشخیص منى و احتلام در مرد چیست؟

T}همه مراجع (به جز آیات عظام بهجت، صافى و مکارم):{T خروج منى در مرد داراى سه نشانه است: 1. همراه با شهوت باشد. 2. با جستن بیرون آید. 3. بدن سست شود. اگر هیچ یک از نشانه‏هاى سه گانه و یا یکى از آنها را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر آنکه از راه دیگرى یقین کند که منى است.V}توضیح‏المسائل مراجع، م 346؛ آیت‏الله وحید، توضیح‏المسائل، م 352؛ آیت‏الله نورى، توضیح‏المسائل، م 347؛ آیت‏الله خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 180.{V T}آیات عظام بهجت و مکارم:{T خروج منى در مرد داراى دو نشانه است: 1. همراه با شهوت باشد. 2. با جستن بیرون آید. اگر هیچ یک از دو نشانه یا یکى از آن دو را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر آنکه از راه دیگرى یقین کند که منى است.V}آیت‏الله بهجت، توضیح‏المسائل مراجع، م 346 و آیت‏الله مکارم، تعلیقات على العروه، غسل الجنابه.{V T}آیت‏الله صافى:{T اگر با شهوت و جستن بیرون آید و یا با جستن بیرون آید و بدن سست شود، آن رطوبت حکم منى را دارد و اگر هیچ یک از این دو نشانه را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر آنکه از راه دیگرى اطمینان پیدا کند که منى است.V}توضیح المسائل، م 1352.{V

راه تشخیص منى و احتلام در زن چیست؟

T}همه مراجع (به جز آیات عظام تبریزى، بهجت و نورى):{T خروج ترشّحات زن، اگر همراه با شهوت (اوج لذت جنسى) باشد، حکم به جنابت آنان مى‏شود و لازم نیست با جستن بیرون آید و بدن سست شود و اگر بدون شهوت باشد، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر آنکه از راه دیگرى یقین کند منى است.V}توضیح‏المسائل مراجع، م 346؛ آیت‏الله وحید، توضیح‏المسائل، م 352 ؛ آیت‏الله سیستانى، تعلیقات على العروه، ج 1، غسل الجنابه، الاول ؛ آیت‏الله خامنه‏اى، اجوبه الاستفتاءات، س 171. آیت‏الله صافى، هدایهالعباد، ج 1، م 175.{V T}آیت‏الله بهجت:{T خروج ترشّحات زن اگر همراه با شهوت (اوج لذت جنسى) باشد و با جستن بیرون آید، حکم به منى مى‏شود و اگر هیچ یک از دو علامت و یا یکى از آنها را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر آنکه از راه دیگرى یقین کند منى است.V}آیت‏الله بهجت، توضیح‏المسائل مراجع، م 346.{V T}آیات عظام تبریزى و نورى:{T خروج ترشّحات زن اگر همراه با شهوت خاصى (اوج لذت جنسى) باشد و بدن پس از آن سست شود، حکم به منى مى‏شود و اگر هیج یک از دو نشانه یا یکى از آنها را نداشت، حکم به منى نمى‏شود؛ مگر آنکه از راه دیگرى یقین کند منى است.V}آیت‏الله تبریزى، استفتائات، س 248.{V

آیا ترشّحات و رطوبت‏هایى که از بانوان خارج مى‏شود، پاک است؟

T}همه مراجع:{T ترشّحات مزبور پاک است و غسل ندارد؛ مگر آنکه یقین کنند بول یا منى است.V}العروه الوثقى، ج 1، مستحبات غسل الجنابه، م 6.{V


توجه: بانوان باید توجه داشته باشند که ترشحاتى که با اندکى شهوت و خوشایندى خارج مى‏شود پاک است و غسل نداردولى مایعى که همراه با اوج شهوت (ارگاسم) از زن خارج مى‏شود حکم منى را دارد و موجب جنابت است. پس رطوبت‏هایى که غالبا هنگام برانگیختگى جنسى خارج مى‏شود پاک است مگر آنکه به حد (ارگاسم) برسد و بدن همراه آن سستى پیدا کند. در این جا ذکر یک قاعده کلى نیز مفید است و آن اینکه تا زمانى که یقین به خروج منى و یا رسیدن به آن حالت نهایى نباشد حکم جنابت جارى نمى‏گردد. بنابراین به مجرد اینکه رطوبتى از بدن خارج شد و یا هیجانى در بدن به وجود آمد جنابت حاصل نشده است.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(راه تشخيص مني در زنان) (منی به چه معناست) (راه تشخيص مني در خانمها) (بول به چه معناست) (شهوت به چه معناست) () (منی) (احکام منی) (تشخیص جنابت) (راه شناخت منی) (مني در احكام به چه معناست) (جنابت به چه معناست) (چگونه می توان منی مرد را تشخیص داد) (بول به چه معناست؟) (منی چیست؟) (راه تشخیص منی) (بول به چه معنی است) (����ی ����ی �� ���� ����� ) (ایا خروج بی اختیار منی حکم استمنا را دارد) (جستن یعنی چه) (احكام مني) (حکم منی) (��� ��ی ی���� ���� �����) (���������� ���� ��ѐ�� ��������ʿ) (بول کردن به چه معناست؟)