پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان خسروبیک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان خسروبیک 862535 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان خسروبیک باید ابتدا 0862535 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در خسروبیک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0862535123456 را وارد نمایید. شهرستان خسروبیک از توابع استان مرکزی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(شماره مخابرات خسروبیک) (شماره مخابراتخسروبیک)