پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان تلخاب چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان تلخاب 8626633 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان تلخاب باید ابتدا 08626633 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در تلخاب زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 08626633123456 را وارد نمایید. شهرستان تلخاب از توابع استان مرکزی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده