پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان پاکل چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان پاکل 862434 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان پاکل باید ابتدا 0862434 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در پاکل زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0862434123456 را وارد نمایید. شهرستان پاکل از توابع استان مرکزی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده