پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

نگاه کردن زن و شوهر به عورت یکدیگر و هچنین لمس کردن آن چه حکمی دارد؟

1 پاسخ 1

زن و مردی که به وسیله عقد ازدواج شرعی و صحیح زن و شوهر شده اند, هرگونه لذت بردن جنسی و رابطه آنان با یکدیگر شرعا صحیح و حلال است و می توانند تمام بدن یکدیگر را به هر شکل لمس نمایند و همچنین نگاه کردن آنها به عورت یکدیگر جایز ولی در زمان آمیزش جنسی، مکروه است.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(عورت زنان) (عورت) (لمس زن) (عورت دختر) (حکم نگاه به عورت همسر) (لمس کردن زن) (نگاه به عورت همسر) (نگاه کردن به عورت همسر) (عورت زن) (نگاه کردن به عورت) (لمس شوهر) (لمس زنان) (سوال از لمس) (لمس زن وشوهر) (لمس کردن دختر) (لمس کردن شوهر) () (تعبیر خواب نگاه کردن به عورت) (لمس عورت زنان) (لمس کردن زنان) (نگاه به عورت زن) (نگاه كردن به عورت) (لمس كردن بدن زن) (لمس کردن همسر) (نگاه به عورت دیگران چه حکمی دارد) (لمس کردن بدن) (لمس)