پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان بازنه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان بازنه 862433 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان بازنه باید ابتدا 0862433 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در بازنه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0862433123456 را وارد نمایید. شهرستان بازنه از توابع استان مرکزی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(���� ��ی�� �����)