پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان اراک چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان اراک 861 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان اراک باید ابتدا 0861 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در اراک زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0861123456 را وارد نمایید. شهرستان اراک از توابع استان مرکزی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره اراک) (کد اراک) () (کداراک) (کد شهرستان اراک) (کد شهر اراک) (کد تلفن اراک) (پیش شماره 861) (پیش شماره شهرستان اراک) (پيش شماره اراك) (كد اراك) (پیش شماره شهر اراک) (کدشهرستان اراک) (پیش شماره تلفن اراک) (کد اراک چنده) (����� �ǘ ��) (شماره اراک) (پیش کد اراک) (کد شهرستانهای اراک) (پیش شماره استان اراک) (پیش شماره ی اراک) (کد اراک چند است؟) (کدتلفن اراک) (کد شهرستان اراک چند است)