پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت واتیکان چند کیلومتر مربع است؟

1 پاسخ 1

کشور واتیکان (Vatican City) طبق آمار 0.5 کیلومتر مربع وسعت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مساحت واتیکان) (مساحت کشور واتیکان) (وسعت کشور واتیکان) (مساحت واتيكان) () (وسعت واتیکان) (مساحت کشورواتیکان) (کشور وا تیکان ومساحت آن) (مساحت كشور واتيكان) (کشورواتیکان) ( مساحت واتیکان ) (مساحت واتیکان ) (��� ���� ��ی) (مساحت کشور واتيکان) (مساحت کشور قطر) (کشور واتیکان) (مساحت قطر)