پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آوه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آوه 2554234 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آوه باید ابتدا 02554234 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آوه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 02554234123456 را وارد نمایید. شهرستان آوه از توابع استان مرکزی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده