پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان آستانه چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان آستانه 862443 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان آستانه باید ابتدا 0862443 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در آستانه زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0862443123456 را وارد نمایید. شهرستان آستانه از توابع استان مرکزی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پیش شماره 3974) (آستانه) ()