پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان یمچی متوریج چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان یمچی متوریج 122757 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان یمچی متوریج باید ابتدا 0122757 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در یمچی متوریج زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0122757123456 را وارد نمایید. شهرستان یمچی متوریج از توابع استان مازندران می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده