پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


لطفا توضیح دهید همه یاران امام دوازدهم(عج) مسلمان و شیعه هستند یا خیر؟

1 پاسخ 1

313 نفر که در روایات اشاره شده از یاران خاص و ویژه آن حضرت می باشند که همگی از شیعیان خاص و بسیار باایمانند البته غیر از آنان نیز یاران متعدد دیگری برای آن حضرت وجود دارد ولی علی القاعده همگی باید همسو و هم اندیشه با آن حضرت و آرمانهای ایشان باشند علاوه بر این روایاتی نشان می دهند که پس از ظهور آن حضرت بسیاری از مسیحیان مسلمان می شوند. به هر جهت وجه غالب یا کامل یاران آن حضرت مسلمان و شیعه خواهند بود هرچند به تازگی به اسلام و تشیع گرویده باشند.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده