پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


توجهلطفا توجه فرمایید

محتوایات این صفحه برای افراد زیر 18 سال نامناسب است.

محتلم یعنی چه؟ و آیا زنان و دختران هم محتلم می شوند؟

1 پاسخ 1

گاهی در خواب مردها خوابی می بینند که محرک شهوت است و در پی آن منی خارج می شود. شخص در این حالت جنب می شود و به شخصی که در خواب جنب می شود محتلم گویند و باید غسل جنابت کند. در مورد خانم ها نیز اگر در خواب به حالت ارگاسم، اوج لذت جنسی برسند و ترشحی از آنها خارج شود، آن ترشح حکم منی را دارد که باید غسل جنابت به جای آورند.

برگرفته از پرسمان


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(محتلم) (محتلم یعنی چه) (محتلم ) (محتلم یعنی چه؟) (محتلم یعنی چی؟) (محتلم یعنی چی) (ایا زنان هم محتلم می شوند؟) (محتلم یعنی) (ایا زنان محتلم می شوند) (جنب یعنی چه) (محتلم يعني چه) () (محتلم چیست) (محتلم شدن چیست) (محتلم شدن یعنی چه) (ملتحم یعنی چه) (ایا زنان محتلم میشوند) (آیا دختر جنب میشود) (معنای محتلم) (آیا زنان در خواب) (آیا دختران در خواب محتلم میشوند) (آیا دختران هم جنب می شوند؟) (ایا زن درخواب محتلم میشود) (آیا زنان محتلم میشوند) (جنب و محتلم) (ایا زنان هم محتلم میشوند) (ایامحتلم) (معنی محتلم) (محتلم چیست؟) (آیا زنان نیز محتلم می شوند) (محتلم یعنی چه ؟) (آیا دختران هم جنب می شوند) (ایا دختران هم جنب می شوند) (آیا دخترها هم محتلم میشوند؟) (محتلم شدن در خواب یعنی چه) (محتلم شدن یعنی چی؟) (ایا دختران هم جنب میشوند؟) (محتلم چیست) (محتلم شدن یعنی چه؟) (زنان) (������ ���ʿ) (احتلام يعني چه) (ملتهم چیست) (محتلم شدن یعنی چی)